Duševní onemocnění

Duševní, anebo také psychická onemocnění, nemusí být navenek rozpoznatelná. Pro nemocné ale mohou být stejně bolestivé jako jiné nemoci. Při duševních onemocněních dochází k narušení prožívání a chování. Mezi symptomy duševních onemocnění patří nepříjemné pocity i zásadní změny chování, které (většinou dočasně) omezují nemocného v běžné životě. Někdy natolik, že se sám o sebe nedokáže postarat a na chvíli potřebuje pomoc jiných. Ne každá odchylka od běžného způsobu chování – od toho, co většina považuje za normální – je duševní porucha.

Online brožura o depresi zde.

picture

Příznaky duševních onemocnění

Duševní poruchy se často projevují střídaním období, kdy jsou příznaky viditelné okolí a období, kdy nejsou patrné a člověk tzv. funguje bez problémů. 

Mezi tzv. běžné duševní onemocnění patří depresivní a úzkostné poruchy. Mezi lidmi jsou rozšířené a obě tyto poruchy mají významný dopad na veřejné zdraví.

Jak rozpoznat duševní poruchu?

Zbystřete, pokud u někoho (nebo u vás) dochází k závažným změnám chování nebo prožívání, příznaky přetrvávají delší dobu a jestliže mohou vést k ohrožení života, zdraví nebo bezpečí.

Mezi typické příznaky deprese patří: ztráta zájmu o dříve příjemné aktivity, málo energie a únava, ztráta sebevědomí, problémy se soustředěním, nespavost, snížení chuti k jídlu, sebeobviňování. Depresivní nálada je neovlivnitelná okolními podmínkami a mohou se objevit sebevražedné myšlenky.

Klasickými příznaky úzkostných poruch jsou: úzkost a bušení srdce, pocení, třes, sucho v ústech, tlak na hrudi a pocit dušnosti, nevolnost, závratě, pocit brnění kůže, nespavost a obavy různého charakteru.

Existuje více typů úzkostných poruch. Mají společné rysy a tělesné projevy, ale liší se v tom, kdy a jak se objevují. Panická porucha se projevuje opakovanými atakami, které jsou sice krátké, ale velmi intenzivní. Člověk při nich mívá strach, že zemře nebo zešílí.

Naopak generalizovaná úzkostná porucha člověka trápí po většinu dne a obává se při ní i maličkostí. Nedokáže ale na ně přestat myslet.

Fobie se pak projevují jen za určitých podmínek, když je člověk vystaven pro něj nezvladatelným situacím.

Prevence duševních onemocnění

Riziko vzniku některých duševních poruch je možné snížit péčí o své duševní zdraví. Důležité je zvyšování vlastní odolnosti a schopnosti řešit obtížné životní události. Kromě tohoto doporučení hraje významnou roli také zdravý životní styl – zdravá strava, pravidelné cvičení a žádná či jen mírná konzumace návykových látek (včetně alkoholu a cigaret). 

Pro pracující je podstatné udržovat zdravý poměr mezi prací a osobní životem. Nebrat si tzv. práci domů, mít dostatek prostoru pro odpočinek, relaxaci a své koníčky. Pro každého člověka je taktéž důležité dbát o své vztahy, a to nejen partnerské, ale i rodinné a přátelské.

Léčba duševních onemocnění

Duševní poruchy jsou léčitelné. U některých poruch je lepší léčba léky, u jiných je důležitější psychoterapie. Pro některá onemocnění je nejvhodnější kombinace různých způsobů léčby. 

Neléčení duševních onemocnění může končit tragicky. Například deprese zvyšuje riziko sebevraždy až 20násobně. Sebevražda ale může být důsledkem i jiných dušeních poruch.

Při psychických potížích se můžete obrátit na svého praktického lékaře. Ten vám může dát žádanku k odborníkovi.

Kontakt

saste.roma@fnusa.cz

Kontaktní formulář

Přečetl jsem si informace o ochraně osobních údajů.

Kde nás najdete?

Mezinárodní centrum klinického výzkumu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

iconPekařská 664/53, 656 91 Brno-střed

iconiconNemocnice u sv. Anny