O projektu

Projekt Saste Roma v kostce

Zdraví obyvatel sociálně vyloučených lokalit je dlouhodobě ve špatném stavu. Průměrný věk dožití ve vyloučených lokalitách u mužů je 57 a u žen 65 let. To je ve srovnání s většinovou populací přibližně o 18 let méně. Důvodem je nejen horší dostupnost zdravotní péče, ale také nízká informovanost obyvatelstva o prevenci a příznacích nemocí.

Cílem projektu Saste Roma (Zdraví Romové) je zmírnit nerovnosti ve zdraví mezi obyvateli vyloučených lokalit a většinovou populací. Chceme zvýšit zdravotní gramotnost a dosáhnout lepšího zdravotního stavu obyvatel ve vyloučených lokalitách. Ti často mají zhoršený přístup ke zdravotní péči a důležitým informacím o prevenci a příznacích různých infekčních i neinfekčních onemocnění.

Projekt Saste Roma – Rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách je financován z Fondů EHP 2014-2021 z programu Zdraví, projekt č. ZD-ZDOVA2-002.

www.norskefondy.cz | www.eeagrants.org 

 

picture

Cíl projektu Saste Roma

Zdraví obyvatelstva v sociálně vyloučených komunitách je dlouhodobě ve špatném stavu. Důvodem je nejen špatná dostupnost zdravotní péče, ale také nízká informovanost obyvatelstva o prevenci a příznacích nemocí.

Cílem projektu SASTE ROMA (Zdraví Romové) je vývoj a implementace nástrojů zaměřených na posílení prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění v romské komunitě.

Projekt koordinuje Skupina veřejného zdraví z Cerebrovaskulárního výzkumného týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC).

Partnery projektu jsou Fakultní nemocnice Brno, Masarykův onkologický ústav a Státní zdravotní ústav. Dále se na něm podílejí např. Krajská hygienická stanice JMK, DROM, Pedagogická fakulta MU – Katedra výchovy ke zdraví, Fakulta sociálních studií MU a další.

Obsahem projektu je vytvoření tištěných i audiovizuálních informačních materiálů, realizace kampaně a organizace 6 kulturně-osvětových akcí v několika krajích, a to ve spolupráci s mediátory zdraví Státního zdravotního ústavu. Součástí projektu je zhodnocení intervence v rovině proveditelnosti a efektu na zvýšení zdravotní gramotnosti.

Financování projektu

Projekt Saste Roma je financován z Fondů EHP 2014-2021, projekt č. ZD-ZDOVA2-002.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

Web národního kontaktního místa: https://www.fondyehp.cz/cs/programy/zdravi
Oficiální web Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org 

Kontakt

saste.roma@fnusa.cz

Kontaktní formulář

Přečetl jsem si informace o ochraně osobních údajů.

Kde nás najdete?

Mezinárodní centrum klinického výzkumu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

iconPekařská 664/53, 656 91 Brno-střed

iconiconNemocnice u sv. Anny